Яагаад "IBT CENTER" гэж?

Таны англи хэлний мэдлэг ямар ч түвшинд байсан бид IBT TOEFL, IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх болно. Энэ нь та англи хэлний олон шаталсан сургалтанд сууж цаг, мөнгөө үрэлгүйгээр тусгай хөтөлбөрийн дагуу эрчимтэйгаар англи хэлээ сайжруулах юм. Бид таны өмнө үзсэн зүйлийг дахин давтаж таныг залхаалгүй, логик дараалалтайгаар хэрэглээ болоод ялгааг хэлж өгч хэлний төөрөгдлөөс тань хялбархан гаргах болно.

Явагдах арга хэмжээ

Видео

Бүх видео